Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

Biologistudentene våre får prøve seg på praksis i relevante bedrifter

Les hvordan hvordan de opplever det i praksisbloggen

Praksis
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Yrkespraksis i biologiutdanningen tilbys som en del av studieemnene ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Kursene er initiert av forskningsprosjektet PRIME og er en del av Senter for fremragende biologiutdanning (bioCEED).

I kursene vil studentene bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgaver og få arbeidserfaring som biolog. Studentene kan velge blant et utvalg av relevante og godepraksisplasser.

Praktikantoppholdet skal bidra til å se den faglige kompetansen biologi gir overfor aktuelle samfunnsaktører og arbeidsgivere, og gi kunnskap om mulige yrkesvalg. Studentene deltar i biologiske arbeidsoppgaver i bedriften der de er uplassert, og skal være til hjelp for bedriften.

Bloggen Biopraksis omhandler blant annet:

  • Studentenes forventninger til praksis
  • Erfaringer underveis, for eksempel prosjektarbeid, samarbeid og praktiske aktiviteter
  • Hvordan kunnskap fra studiene kommer til nytte
  • Ny kunnskap som er tilegnet i praksis
  • Ny kunnskap man blir interessert i å utforske videre på universitetet

Dette er teori i praksis – God lesning!