Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Søknadsstøtte

Forberede søknader ved MBI - hvem gjør hva?

Utfyllende informasjon om støttetjenester ved MBI og UiB finnes på våre engelske nettsider. Følgende personer i administrasjonen gir støtte i søknads- og driftsfasen for eksterne prosjekter:

Navn

Rolle

Ansvarsområde

Knut Olav Daasvatn

Forskningskoordinator

Søknadsforberedelse: budsjettrådgivning, informasjon, praktisk støtte.  Analyse og arkivering av søknadsinformasjon.

Andrea Grimnes

Administrasjonssjef

Godkjenning av budsjett og egenandeler, administrativt ansvarlig for eksterne prosjekter.  Personalansvarlig for pågående prosjekter, inkludert tilsettinger.

Margun E. Skarbø

Regnskapsansvarlig

Regnskapsføring og rapportering for pågående prosjekter.