Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Mastereksamener i juni 2015

Presentasjoner av masteroppgaver

Seks masterstudenter i molekylærbiologi presenterer oppgaven sin i juni.

Ordsky av titler på masteroppgaver levert våren 2015 på MBI
A wordle of all master theses submitted at MBI in spring semester 2015
Foto/ill.:
MBI

Hovedinnhold

Navn og dato

Ina Blindheim Johansen, 4. juni

Karina Dale, 9. juni

Hulda María Harðardóttir, 11. juni

Sukarna Kar, 18. juni

Henriette Wangen, 18. juni

Alba Kaci, 19. juni