Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

38 millioner til miljøforskning på torsk

Digital storsatsning på tverrfaglig samarbeidsprosjekt på tvers av instituttgrensene

Torsk
Torsk (Gadus morhua)
Foto/ill.:
Ålesund Akvarium

Hovedinnhold

- Særdeles overraskende og meget gledelig, sier professor og instituttleder Anders Goksøyr om tildelingen av nærmere 40 millioner kroner til prosjektet "dCod 1.0: decoding the systems toxicology of Atlantic cod - environmental genomics for ecosystem quality monitoring and risk assessment". Prosjektet var ett av seks prosjekter som ble tilgodesett med en større bevilgning i forbindelse med Digitalt Liv-satsingen til BIOTEK2021-programmet i Forskningsrådet.

 

Digital storsatsning
Programstyret har bevilget 250 millioner kroner til denne satsingen, Digitalt Liv - konvergens for innovasjon, som omfatter et nasjonalt senter med seks store forskerprosjekter, der temaene spenner fra havbruk til hjerneforskning. Det nasjonale senteret for Digitalt Liv skal ledes av Trygve Brautaset ved NTNU i tett samarbeid med UiO og UiB. Ved UiB har bioinformatikk-miljøet ved CBU fått ansvar for å lede arbeidet med nettverksbygging innen kompetanse og infrastruktur, og slik sørge for at alle prosjektene drar nytte av det fremste innen analysemetodikk, bioinformatikk og forsøksdesign. Senteraktivitetene er blitt tildelt 50 millioner over fem år.

 

Behov for tverrfaglig kompetanse
- Målet med dCod-prosjektet er å knytte sammen kompetanse i miljøtoksikologi, biologi, bioinformatikk og matematikk på tvers av instituttgrensene, for å skape en dypere forståelse av torskens tilpasning til og reaksjon på stressfaktorer i miljøet, forteller Goksøyr. - Genomet til torsken er etter hvert grundig kartlagt gjennom arbeid ledet av det nasjonale sekvenseringssenteret ved UiO. Ved BIO er det lange tradisjoner for å forske på torsk. Det vi ønsker å gjøre er å bygge videre på dette reisverket med genomikkbaserte metoder der vi studerer hvordan genomet brukes av torsken under ulike miljøbetingelser. Ved å generere en stor mengde eksperimentelle data vil vi bygge matematiske modeller som beskriver disse responsene i forhold til ulike scenarier. Håpet er å kunne skape verktøy for miljøovervåking og risikovurdering i forbindelse med for eksempel oljevirksomhet, kloakkutslipp til havner og industrielle utslipp til norske fjorder. Også klimaforandring og havforsuring, samt blandingseffekter av flere stressfaktorer, vil bli studert, sier han.

 

Samarbeid nasjonalt og internasjonalt
Prosjektet skal utføres av et konsortium med BIO i førersetet, i samarbeid med Matematisk institutt og Institutt for informatikk ved UiB, NTNU, UiO, NMBU, HI, NIFES og IRIS, og dessuten internasjonale partnere i Sverige (Gøteborg), Spania (Barcelona) og USA (Woods Hole, Florida og Stanford) og starter opp våren 2016.

 - Det er sjelden det gis så romslige bevilgninger til å jobbe på tvers av faggrensene som i Digitalt Liv-satsingen. Dette blir moro! sier Goksøyr.

 

Aftenposten: Kjempeløft for bioteknologi - skal hjelpe Norge når oljen svikter (30. september)
Forskningsrådet: 250 millioner til nytt bioteknologi-senter (29. september)