Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Sosial Fagdag - Biologi

Vær med å knytte bånd mellom studieretningene på BIO, og lær noe om mastergrad!

STIM, BFU og BIO100 foreleser Christian Jørgensen arrangerer sosial fagdag for studenter på Institutt for biologi!

Vi inviterer bachelor- og masterstudenter til denne dagen som til sammen består av to deler: en faglig og en sosial. 

Den faglige biten vil være først. Her vil det bli gitt et innblikk i masterstudenters oppgaver og andre som har tilknytning til biologi. De ulike studentene vil her får omtrent 5 minutter hver på å presentere sitt arbeid. Dette er for å vise hva de ulike forskningsgruppene gjør avhengig av retning, og det å være biologistudent generelt. Til sammen vil dette ta omtrent 1 time.

Etter foredragene sklir vi over i den sosiale dele av dagen. Her er hovedfokuset rett og slett å knytte kontakt mellom ulike studenter på ulike kull. Det vil bli servert gratis pizza og etter hvert arrangeres en quiz med premie. 

Kan du ikke være der fra begynnelsen av dagen, er du mer enn velkommen til å komme når det passer for deg!

Disse vil holde foredrag i denne rekkefølgen:

Innledning til dagen – 2 min
STIM/BFU– 4 min 
bioCEED – 5 min. 
Marinbiologi – 5 min.
Fiskeri og forvaltning – 5 min.
Havbruksbiologi 5 – min. 
Biodiversitet 5 – min.
Utvikling og fysiologi 5 – min.
Mikrobiologi 5 – min.
Miljøtoksikologi - 5 min.
BioMedisin - 5 min.
Muligheter som student - 5 min.
Opptak til master - 5 min. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til SOSIAL FAGDAG!