Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskning

25 millioner til Toppforsk prosjekt ved Molekylærbiologisk institutt

Forskningsrådet kunngjorde 25. januar tildelingen fra FRIPRO Toppforsk. Det ble da klart at Thomas Arnesen, Molekylærbiologisk institutt, har fått 25 millioner kroner fra FRIPRO Toppforsk til prosjektet «N-terminal acetylation as a key physiological regulation mechanism».

Portrett av Thomas Arnesen ved lab-benken
Foto/ill.:
På Høyden

Hovedinnhold

Regulering av peptidhormoner

I prosjektet skal forskningsgruppen studere hvordan peptidhormoner reguleres ved post-translasjonell N-terminal acetylering.

 

Medisinsk betydning

Peptidhormoner regulerer fysiologiske prosesser som apetitt, metabolisme, seksuell adferd og smerte, og er av stor betydning for patofysiologiske forhold bl.a. knyttet til metabolske lidelser som overvekt.  Når identiteten til enzymet som acetylerer slike hormoner er kjent, vil det åpne for mer inngående studier av hvilken rolle enzymet(eller enzymene) spiller i peptid-hormon relaterte lidelser.  Det er et mål for prosjektet å utnyttet dette til å utvikle en alternativ tilnærming for neste-generasjons medikamenter mot overvekt og andre metabolske lidelser.

 

Stort for forsker - og for instituttet

- Jeg er veldig glad og veldig stolt over at Thomas får toppforskingsprosjektet sier Instituttleder, Rein Aasland,

- Vi har jo lenge visst hvilke kvaliteter han har som forsker, men det er veldig flott å se at dette blir bekreftet med tildeling i denne skarpe konkurransen. Så dette er kjempebra for Thomas og hans karriere, men også veldig bra og kjekt for instituttet. - Og så er det jo litt ekstra stas at Thomas stod øverst på FRIMEDBIO-listen fra UiB.

- Jeg er vil også gratulere våre kolleger på Institutt for fysikk og teknologi, Matematisk institutt, Institutt for biomedisin og Sars-senteret med sine toppforskprosjekter.