Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

Planlegger fremtiden på BIO

BIOs ansatte jobbet sammen for å sikre fremragende utdanning, forskning, formidling og innovasjon for de neste 5 årene

Neste
BIO strategiseminar
Gruppediskusjoner på BIOs strategiseminar
Foto/ill.:
Magnus Svendsen Nerheim
1/2
BIO strategiseminar panel
Instiuttleder Anders Goksøyr introduserer paneldebatten
Foto/ill.:
Magnus Svendsen Nerheim
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Torsdag 14. april møtte alle BIOs ansatte på strategiseminar for å videreutvikle BIOs strategi for å sikre fremragende utdanning og forskning for de neste 5 årene.

Utdanningsleder Sigurd Stefansson og studieleder Oddfrid Førland innledet dagen om BIOs kanskje største satsningsområde, utdanning. Plensumsdiskusjoner om hvordan BIO skal drive videre undervisningsutvikling og fremme arbeidet for et læringsmiljø blant de ansatte i samarbeid med bioCEED førte til mange gode initiativ og forslag som kan/bør/vil implementeres i tiden som kommer.

BIOs ansatte ble videre inspirert av Prorektor ved UiB Anne Lise Fimreite, dekan ved MatNat fakultetet Helge Dahle, prodekan ved MatNat fakultetet Jarl Giske og påtroppende leder for LifeSciences ved UiO som fortalte om sine erfaringer fra strategiarbeid i sine organisasjonsledd, og bidro i en paneldebatt rundt strategi og fremtidige muligheter for utdanning. 

Etter lunsj viste nestleder på BIO Lise Øveraas og leder av prosjektgruppen for ny strategiplan Ivar Rønnestad grovtrekkene av utkastet til ny strategiplan, og konkretiserte en del problemstillinger i forbindelse med denne, som ble diskutert i plenum. Det kom frem konkrete tiltak på hvordan rekruttering, innovasjon, formidling og samarbeid på tvers av forskningsgruppene var tema som kom opp.