Hjem
Institutt for biomedisin
Karriere

Livet utenfor akademia

Torsdag 6. oktober arrangerte Det medisinsk-odontologiske fakultet karrieredag for ph.d.-kandidater og postdoktorer for første gang. Tilskuerne i et fullsatt auditorium hørte sine tidligere kollegaer fortelle om livet utenfor akademia.

Kandidater ved stands – karrieredag
Ph.d.- kandidater og postdoktorer besøker stands til NIFES, BTO, Boehringer Ingelheim, m.fl. for å få informasjon og råd fra mulige fremtidige arbeidsgivere.
Foto/ill.:
Irene Lavik Hjelmaas

Hovedinnhold

Den siste tiden har det vært mye fokus i media på at det vil være viktig for unge forskere å tenke på en karriere utenfor akademia, ha en plan B, og flere artikler har omhandlet temaet (På Høyden, På Høyden, Forskerforum, Forskerforum). Felles for artikkelforfatterne er at de peker på utfordringer med å få fast stilling innen akademia, den store bruken av midlertidige kontrakter og en erkjennelse av at en doktorgrad også er fin å ta med seg til en jobb utenfor akademia. En jobb utenfor akademia er også noe mange kandidater ønsker seg, og det å bli professor er egentlig ikke noe plan A for dem.

En karrierevei er også et institusjonelt ansvar, og forskerutdanningskoordinatorene ved de ulike instituttene ved Det medisinsk- odontologiske fakultet tok utfordringen og arrangerte felles karrieredag for ph.d.- og postdoktorkandidater ved fakultetet.

- Lag en karriereplan!

Den nye visedekan for forskerutdanning ved Det medisinsk- odontologiske fakultet, professor Roland Jonsson, åpnet arrangementet med å fortelle om hvordan valg av arbeidssted har endret seg for en person med doktorgrad. Der det tidligere var en selvfølge at vedkommende endte opp som professor eller i liknende akademisk stilling, finner man dagens ph.d.-kandidater innenfor undervisning, administrasjon, service, industri og forskning. Jonsson pekte også på viktigheten av overførbare ferdigheter, såkalte transferrable skills, og nevnte prosjektledelse og formidling som eksempler på ferdigheter doktorgradskandidater opparbeider seg. Han avsluttet med å anbefale alle å lage seg en karriereplan tidlig i karrieren:

- Lag dere en karriereplan tidlig i doktorgraden! En god karriereplan bør inneholde tydelige kortsiktige og langsiktige mål innen forskning, undervisning, formidling og innovasjon. I tillegg bør en plan beskrive mulige utfordringer og områder med forbedringspotensial og ikke minst oppdateres jevnlig, fortalte Jonsson.

Fortalte om sine alternative karriereveier

Karrieresenteret ved daglig leder Rønnaug Tveit holdt et foredrag tilpasset doktorgradsholdere med tips og forslag til hva en må tenke på ved utforming av søknad og CV, før programmet fortsatte med presentasjoner av tre tidligere kandidater som alle har fått graden sin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Martha Ebbing er fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Arnt Ove Hovden er medical manager ved det farmasøytiske konsernet Boehringer Ingelheim Norge og Vibeke Ansteinsson som er forskningsleder ved Kompetansesenter Øst. Alle tre kunne fortelle at de hadde god nytte av doktorgraden i sin nåværende stilling.

Programmet ble avsluttet med noe å bite i der de fremmøtte samtidig fikk muligheten til å besøke firma, organisasjoner og institusjoner på stand for å høre om akkurat hva slags ekspertise de er ute etter og hvordan en med doktorgrad kan passe inn hos dem.

Suksessen gjentas til neste år og torsdag 5. oktober 2017 vil den andre karrieredagen for ph.d.- og postdoktorer ved Det medisinsk- odontologiske fakultet finne sted.