Hjem
Institutt for biomedisin

Prøveforelesning: Oscar Aubi Catevilla

Hovedinnhold

Oppgitt emne “Cooperative inhibition and allosteric modulation in Disease and Drug Discovery”