Hjem
Institutt for biomedisin

Disputas: Elham Nikpey

Elham Nikpey forsvarer sin avhandling “Role of the extracellular microenvironment and lymphatics in electrolyte and blood pressure regulation” ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Elham Nikpey

Prøveforelesning: Mandag, 22. mai 2017 kl 10:15
Sted: Auditorium 4, BB bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne “Salt consumption in various population groups: Focus on intake valuesand methodology”


Disputas: Mandag, 22. mai 2017 kl 12:15
Sted: Auditorium 4, BB bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Role of the extracellular microenvironment and lymphatics in electrolyte and blood pressure regulation”

1. opponent: Professor Christian Aalkjær, Aarhus Universitet, Danmark

2. opponent: Professor Per Ole Iversen, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen: PhD Agnete Engelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Boleslaw Srebro.
Åpent for alle interesserte