Hjem
Institutt for biomedisin

Historikk

Institutt for biomedisin er over 50 år gammelt og ble reorganisert til sin nåværende form i 2004. Det er med sine vel 200 ansatte et av de største instituttene ved Universitetet i Bergen. Staben består bl.a. av 44 fast vitenskapelig ansatte, 60 PhD-studenter og 25 post docs.

Innhold

Instituttet er lokalisert i et nytt og velutrustet forskningsbygg, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), like ved Haukeland Universitetssykehus.

Instituttets forskning er innen basal og translasjonell biomedisinsk forskning med relevans for basale biologiske problemstillinger, en rekke sykdomstilstander og biomedisinsk innovasjon.

Stikkord for forskningsvirksomheten er: biomedisin, translasjonell forskning, kreft, nevrobiologi, fysiologi, cellebiologi, molekylærbiologi, sirkulasjon, signalomforming, proteomikk, elektronisk bildebehandling, MRI og nanovitenskap.

Instituttet bidrar i undervisning av leger, tannleger, tannpleiere, farmasøyter og ernæringsstudenter, og for masterstudenter i human fysiologi, medisinsk cellebiologi, Biomedical Image Sciences og nanovitenskap.