Hjem
Institutt for biomedisin

Disputas: Ina Katrine Nitschke Pettersen

Ina Katrine Nitschke Pettersen forsvarer sin avhandling “A study of cellular metabolic flexibility under energy stress”

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN - DET MEDISINSKE FAKULTET
DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Ina Katrine Nitschke Pettersen

Prøveforelesning: Fredag 6. oktober 2017 kl. 10.15
Sted: Auditorium BUS1, Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne: "Treatment of metabolic disorders by targeting mitochondria and metabolic flexibility"

Disputas: Fredag 6. oktober 2017 kl. 13.15
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “A study of cellular metabolic flexibility under energy stress”

1. opponent: Professor Arild Rustan, Universitetet i Oslo
2. opponent: PhD Lise Madsen, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
3. medlem av komiteen: PhD Nils Halberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Frode Selheim

Åpent for alle interesserte