Hjem
Institutt for biomedisin
Ny forskningsgruppe

IBM har fått en ny forskningsgruppe: NAT-gruppen

Vi ønsker velkommen gruppen ledet av Thomas Arnesen, som holder på å innrede sine nye kontorer og laboratorier disse ukene.

Forskningsgruppen ledet av Thomas Arnesen 2017
Foto/ill.:
Torstein Ravnskog

NAT-gruppen har nå sin hovedtilhørighet ved Institutt for biomedisin, med deltilhørighet ved Molekylærbiologisk institutt, samt ved Kirurgisk klinikk. Gruppen er også assosiert med Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) ved Universitetet i Oslo. 

Gruppen teller for tiden 13 medlemmer med et bredt spekter av kompetanse innen molekylærbiologi og relaterte fagfelt. Vi arbeider med alt fra rensede proteiner og enzymassays til humane cellekulturer, gjær og sebrafisk. Fokus er proteinmodifiseringer, spesielt N-terminal acetylering, fra grunnleggende mekanismer til sykdom, og gruppen har de siste ti årene kartlagt hele enzym-maskineriet i menneskeceller som utfører N-terminal acetylering, såkalte NAT-enzymer. Vi har også aktiviteter mot endokrine svulster (biobanker) og utvikling av legemidler for kjemoterapi mot kreft. Forskningsaktivitetene er i hovedsak drevet av eksterne midler via NFR FRIPRO (Toppforsk, unge forskertalenter), Helse Vest, Kreftforeningen og Novo Nordisk Foundation.

NAT-gruppen har omfattende samarbeid både lokalt (Eystein Husebye K2, Anette Heie & Katrin Brauckhoff Kir. Klinikk HUS, Nathalie Reuter MBI, Bengt Erik Haug KI etc), nasjonalt (Camila Esguerra NCMM, HTS plattform etc.) og internasjonalt (Kris Gevaert VIB-UGent, Ronen Marmorstein UPenn, Roberto Dominguez UPenn, Carmela Giglione & Thierry Meinnel I2BC-CNRS, Dan Mulvihill UKent, Rui Martinho UAlgarve etc). 

Leder for gruppen er Thomas Arnesen, og vi her på instituttet ønsker alle sammen hjertelig velkommen!