Hjem
Institutt for biomedisin

Disputas: Gry Sandvik Haaland

Gry Sandvik Haaland forsvarer sin avhandling “Investigations of the cancer therapeutic and protective effects of warfarinmediated inhibition of the receptor tyrosine kinase AXL”

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET
DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Gry Sandvik Haaland

Prøveforelesning: Fredag 17. november 2017 kl. 10.15
Oppgitt emne: “The Role of Cancer-associated Fibroblasts (CAFs) in Tumour Progression”

Disputas: Fredag 17. november 2017 kl. 12.15
Avhandlingens tittel: “Investigations of the cancer therapeutic and protective effects of warfarinmediated inhibition of the receptor tyrosine kinase AXL”

1. opponent: Ph.d. Sassan Hafizi, University of Portsmouth, Storbritannia
2. opponent: Professor Kristin A. Taskén, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Boleslaw Srebro
Åpent for alle interesserte