Hjem
Institutt for biomedisin

Disputas: Henriette Christie Ertsås

Henriette Christie Ertsås disputerer fredag 6. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “The effects of ageing on microenvironment-contextual epithelialcell signalling”

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Henriette Christie Ertsås

Prøveforelesning: Fredag 6. april 2018 kl. 10.15

Sted: Auditorium BUS1, Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: “Current and potential future use of flow cytometry for monitoring cancer development and cancer treatment”

Disputas: Fredag 6. april 2018 kl. 12.15

Sted: Auditorium BUS1, Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: “The effects of ageing on microenvironment-contextual epithelialcell signalling”

1. opponent: Professor Thorarinn Gudjonsson, University of Iceland, Island

2. opponent: Ph.d. Sigrid S. Skånland, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Niels Aarsæther, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Ian F. Pryme.

Åpent for alle interesserte