Hjem
Institutt for biomedisin
Aldring og kreft

Endringer i brystvev som øker kreftrisiko

Forskningsgruppen ledet av James Lorens ved Institutt for biomedisin og Center for Cancer Biomarkers CCBIO brukte ny teknologi for å bestemme hvordan endringer i brystvev med alderen kan bidra til økt brystkreftrisiko. Forskningen er publisert i Cell Reports, med en kommentar i Eureka Alert.

Light microscopic image of breast tissue labelles with fluorescent dyes
Brystvev farget for en luminal markør (grønn) og en myoepithelial / basal markør (rød). Med økt alder vil de grønne cellene forsvinne, noe som forskerne mener øker brystkreftrisiko.
Foto/ill.:
Jonathan Lee

Hovedinnhold

Sammen med forskere i Sveits og USA oppdaget laget at multipotente progenitorer - celler med evnen til å utvikle seg til mer enn en celletype - hoper seg opp i brystvevet med alderen mens normale celler minker. Den nye teknologien (massecytometri) tillater undersøkelse av individuelle brystceller fra 57 kvinner i alderen 16-91 år. Innsynet vi får av denne studien er viktig for tidlig diagnose og behandling av brysktreft.