Hjem
Institutt for biomedisin
Masterseremoni 2018

Avhandlingene er levert

Tolv studenter i masterkull 2018 ved Institutt for biomedisin senker skuldrene etter å ha levert masteravhandlingen.

gruppebilde av mastergradsstudenter biomedisin 2018
Idag er ingen vanlig dag: tolv studenter i biomedisin har levert sine avhandlinger.
Foto/ill.:
Margarethe Bittins

Hovedinnhold

Den 1. juni klokken 10 leverte studentene i biomedisin inn sine avhandlinger. Etter to år med kurs, seminarer og laboratorieforsøk er nå deres første vitenskapelige arbeid klare. Selv om mastereksamen står igjen, så er dette en minneverdig dag i studentlivet.

Leveringen skjer elektronisk og er lite høytidelig, derfor markerer vi anledningen med en liten seremoni. Der får studentene sin velfortjente personlige gratulasjonen samt en liten minnegave fra både Institutt for biomedisin og Det medisinske fakultet.

«Dette har vært et lærererikt, tøft og gøyt år», sier Vibeke Løvås Bakken som har levert oppgaven om endringer i genekspresjon i rottehjernen etter langtidsbehandling med antipsykotiske medikamenter.

Alle oppgavene omhandler gjerne generelle cellebiologiske mekanismer bak ulike sykdommer, for eksempel hvordan proteinsammensetning i blod endrer seg i pasienter med multippel sklerose, eller hvilke proteiner som påvirker utvikling av hjernekreft.

Nå man spør om fremtidsplanene er det mange som ønsker å fortsette sin forskerkarriere og vil ta doktorgrad, andre tar en pause og reiser verden rundt. Noen er klare til å dykke rett inn i arbeidslivet og har sine arbeidskontrakter på plass. De nybakte mastere i biomedisin finner gjerne arbeidsplasser på laboratorier ved Universitetet eller Haukeland Universitetssykehus.

Vi gratulerer alle studenter med levering av oppgavene og ønsker lykke til med mastergradseksamen!