Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Jan Haavik valgt inn i Det Norske Vitenskaps-Akademi

Professor Jan Haavik, leder av Nevrotargeting forskningsgruppen og KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser, ble nylig innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi.

Hovedinnhold

Akademiet er det mest kjente vitenskapelige selskap i Norge og har som formål å fremme vitenskapelig virksomhet både i Norge og internasjonalt. Gjennom Abelprisen i matematikk og Kavliprisen i astrofysikk, nano- og nevrovitenskap har Akademiet idet siste fått mye internasjonal oppmerksomhet. Det er et begrenset antall medlemmer, og nye medlemmer blir valgt basert på vitenskapelige kriterier. I år ble 30 nye medlemmer valgt. De mottok sitt diplom i en høytidelig seremoni den 3. mai 2018.

«Det er en anerkjennelse av den forskningen jeg driver med her på huset», sier Haavik. «Og en synliggjøring av forskningsgruppens virksomhet.»

For Haavik betyr medlemskapet å kunne delta i et nasjonalt og internasjonalt kollegialt nettverk der man kan diskutere forskningspolitiske utfordringer på tvers av fagfelt. I høst skal akademiet ha et møte i Bergen. Da kommer Haavik til å holde foredrag om hvordan en kan gjøre grunnforskning med utgangspunkt i kliniske pasientdata.

Institutt for biomedisin har nå flere representanter i akademiet: Aurora Martinez, Rolf K. Reed, og Stein-Ove Døskeland, samt de tidligere professorene Karen Helle og Torgeir Flatmark er medlemmer i Det Norske Vitenskaps-Akademi.