Hjem
Institutt for biomedisin

Disputas: Lawrence Fred Sembajwe

Lawrence Fred Sembajwe forsvarer sin avhandling “EXT Proteins: Role in Heparan Sulfate Assembly and in Tumor Biology”

Hovedinnhold

Prøveforelesning

Fredag 24. august 2018 kl. 10.30, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Emne: “Similarities and differences between enzymes involved in the synthesis and modification of HS and CS”

Disputas

Fredag 24. august 2018 kl. 12.15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “EXT Proteins: Role in Heparan Sulfate Assembly and in Tumor Biology”

1. opponent: Associate Professor, Cathy Merry, University of Nottingham, United Kingdom
2. opponent: Professor Jan-Olof Winberg, Norges Arktiske Universitet, Tromsø
3. medlem av komiteen: Professor Petri Kursula, Universitetet i Bergen


Disputasen blir ledet av professor emeritus Ian Pryme

Åpent for alle interesserte