Hjem
Institutt for biomedisin
forskningsformidling

Les om vår forskning i Aftenposten Viten

I forskergruppen Biogjenkjenning og firmaet Pluvia forsker de på enzymet som er ødelagt i pasienter med Føllings sykdom. I en artikkel i Aftenposten Viten beskriver forsker Marte Innselset Flydal hvordan de vil lage "molekylære krykker" som skal hjelpe enzymet til å fungere bedre.

Glad barn spiser frukt
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Det er viktig å være en god forsker og gjøre fremskritt innen medisin, men det å formidle funnene til pasienter og folk flest er ofte undervurdert. Vår flinke forsker Marte Innselset Flydal har tatt kurs om forskningsformidling i regi av forskning.no, og resultatet har blitt en spennende og lettlest artikkel om en ødeleggende sykdom og om lyset i enden av tunnelen.

Les hele artikkelen her:

https://www.aftenposten.no/viten/i/P3xqz7/-Norske-forskere-vil-gjore-ver...