Hjem
Institutt for biomedisin

Midtveisevaluering - Sissel Elisabeth Dyrstad

Hovedinnhold

Midtveisevaluering for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen for kandidat Sissel Elisabeth Dyrstad.
Prosjekttittel: "A study on metabolic checkpoints as mediators in cancer cell plasticity."