Hjem
Institutt for biomedisin

Midtveisevaluering - Jahedul Alam

Hovedinnhold

Offentlig foredrag i forbindelse med midtveisevaluering for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen for kandidat Jahedul Alam.

Prosjekttittel: "Molecular characterization of integrin α11 function"