Hjem
Institutt for biomedisin
Nevrovitenskap

Ekstrasynaptiske glutamatreseptorer i netthinnen

Forskningslaboratoriet ved Margaret Veruki og Espen Hartveit undersøker hvordan nevroner i netthinnen kommuniserer for å produsere syn. I sitt nyeste prosjekt har de sett utenfor konvensjonelle kretser og fant noen uventede reseptormolekyler på uventede steder.

Mikroskopisk bilde av en nervecelle i netthinnen
Amacrine neuron in the retina. Reference: Veruki et al., J Neurosci. 2018 Nov 20. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2267-18.2018
Foto:
Margaret Veruki

Vanligvis skjer kommunikasjon mellom nevroner ved et sted som kalles synapse. Her bidrar mange komponenter til at informasjon blir overført fra en neuron til en annen. Forskere fant imidlertid at en del av denne maskinen også foreligger utenfor synapsen. Ved hjelp av patch-clamp opptak og multifoton mikroskopi så de nærmere på en bestemt mikrokrets i netthinnen. Denne mikrokretsen består av tre nevroner: en stangbipolar celle og to interneuroner: A II og A17 amakrine celler. Forskerne fant at NMDA-reseptorer, en spesifikk reseptortype for den viktigste eksitatoriske neurotransmitteren, glutamat, ikke finnes i synapsene av disse nevronene, men heller utenfor synapsene.

Funnet er spennende av to grunner:

  • For det første ble det tidligere antatt at disse interneuronene ikke hadde denne typen glutamatreseptor i det hele tatt.
  • For det andre er det ganske uvanlig å finne glutamatreseptorer utenfor synapsen, og det å utforske dere funskjon er for tiden et het tema for nevroforskere.

Et annet interessant funn er at de to amakrine cellene uttrykker hver sin egen undertype av NMDA-reseptor. A II uttrykker GluN2B-undertypen, mens A17s uttrykker GluN2A-undertypen. De forskjellige undertypene har forskjellige egenskaper, så dette er sannsynligvis viktig for informasjonsbehandling.

Resultatene er publisert i Journal of Neuroscience:
Extrasynaptic NMDA receptors on rod pathway amacrine cells: molecular composition, activation, and signaling.
Veruki ML, Zhou Y, Castilho Á, Morgans CW, Hartveit E.
J Neurosci. 2018 Nov 20. pii: 2267-18. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2267-18.2018.