Hjem
Institutt for biomedisin
Oversiktsartikkel

Aktin modifikasjoner: å finne skoen som passer til Askepott

Eventyret om Askepott er historien om å bli løftet ut av mørket til triumferende anerkjennelse og betydning. En oversiktsartikkel av unge forskere ved Institutt for biomedisin fremhever viktigheten av post-translasjonelle modifikasjoner av aktin for cytoskjelettet.

Shoes in garden
Foto/ill.:
colorbox.com

Hovedinnhold

Aktin er blant de mest vanlige proteinene i kroppen vår. Det utgjør en av hovedkomponentene til cytoskjelettet, som gir cellene våre fasong, styrke og ytre bevegelse. Aktin har en fundamental betydning for mange cellulære aktiviteter som muskelsammentrekning og cellebevegelighet. Sylvia Varland og Adrian Drazic er unge forskere ved Institutt for biomedisin og har slått seg sammen med den anerkjente aktin-eksperten, Joël Vandekerckhove fra Universitetet i Ghent, Belgia. I en ny oversiktsartikkel beskriver de post-translasjonelle modifikasjoner av aktin.

"Et slikt allsidig protein med så mange funksjoner har et svært omfattende og komplekst reguleringssystem. Det inkluderer mange aktinbindende proteiner og nesten hundre post-translasjonelle modifikasjoner, for eksempel acetylering og oksidering," sier førsteforfatter Varland. Historisk har forskning på aktin fokusert på å forstå funksjonene til de mange proteinene som binder aktin. Modifikasjonene ble ofte ignorert.

"Det er som i det klassiske eventyret om Askepott, som er hushjelp i sitt eget hus og lider forsømmelse", sammenligner Drazic. Bare i det siste tiåret har betydningen av aktinmodifikasjoner begynt å bli verdsatt. Funksjonen til alle disse modifikasjonene er ikke klare, da bare noen få har blitt studert i detalj. Det har vist seg at modifikasjonene påvirker aktins evne til å polymerisere til filamenter eller interagere med de aktinbindende proteiner. De deltar dermed i finjustering av cytoskjelettet.

"Alle disse modifiseringene av aktin skjer ikke samtidig, og de er svært avhengige av cellulære omgivelsene. For å komme tilbake til Askepott-historien: Det er litt som å finne den riktige skoen til det rette tidspunktet," utdyper Adrian Drazic.

I den aktuelle artikkelen argumenterer forfatterne for at disse modifikasjonene er en integrert del av aktindynamikken og kan ikke lenger ignoreres.

Den siste omfattende gjennomgang av aktin modifiseringer ble publisert i 2013. I takt med den teknologiske utvikling innen massespektrometri, som spesielt fokuserer på å identifisere protein modifikasjoner, har flere nye post-translasjonelle modifikasjoner av aktin blitt identifisert.

"Det var på tide med en oppdatering omkring dette temaet", understreker Sylvia Varland.

Les hele artikklen her: Actin Post-translational Modifications: The Cinderella of Cytoskeletal Control

Forfatterne vil eksplisitt takke Thomas Arnesen for sin støtte og råd.