Hjem
Institutt for biomedisin
Proteomikk

EPIC XS: Ti millioner Euro for tilgang til Europeiske Proteomikk fasiliteter

Thomas Arnesen og Harald Barsnes fra Institutt for biomedisin er norsk partner i et nytt europeisk konsortium innen massespektrometribasert proteomikkforskning. Den Europeiske Union har tildelt 10 millioner euro.

EPIC XS
Oversikt over partnere i EPIC-XS. Konsortiet tar imot forespørsel om tilgang til fasiliteter fra våren 2019.
Foto/ill.:
European Union

Hovedinnhold

European Proteomics Initiative Consortium (EPIC-XS), finansiert som en del av Horizon 2020-arbeidsprogrammet, koordineres av Albert Heck, professor i biomolekylær massespektrometri og proteomikk ved Utrecht Universitet. Prosjektet starter den 1. januar 2019 og løper for en periode på fire år.

Proteomikk, den omfattende studien av proteiner og deres rolle i levende celler og organismer, er en viktig teknologi som brukes til å få innblikk i funksjonen til biologiske systemer og rollene de spiller i helse og sykdom. Massespektrometribasert proteomikk krever toppmoderne teknologi, intern teknisk kunnskap, bærekraftig og robust arbeidsflytpraksis, vellykket og korrekt datatolkning og datahåndtering. Derfor er forskere ofte avhengige av dedikerte proteomikkanlegg for å få tilgang til proteomikk-teknologi. EPIC-XS-initiativet vil støtte forskere ved å gi dem tilgang til toppmoderne proteomikkutstyr, og gi dem mulighet til å legge fram forskningsforslag som benytter seg av proteomikk-teknologien som tilbys av prosjektet. Alle innsendte forslag vil bli peer-reviewed og de beste prosjektene vil bli valgt for tilgang til EPIC-XS. Dette initiativet er en oppfølging av det tidligere europeiske proteomikkinfrastrukturprosjektet PRIME-XS, som ble ferdigstilt i 2015. EPIC-XS vil igjen gi tilgang til proteomikk-fasiliteter i hele Europa, og støtte og utvide det europeiske proteomikksamfunnet gjennom sin ekspertise innen proteomikk. Tilbud av kurs og opplæringsprogrammer, vil gjøre det mulig for nye forskningsmiljøer å bli utdannet i avanserte proteomikk teknologier.

EPIC-XS konsortiet består av partnere i hele Europa (se kart) som legger til rette for nasjonal og internasjonal forskning innenfor sine institusjoner. Alle partnere deler et felles mål: å legge til rette for utvikling og opprettholdelse av forskning innen proteomikk for alle forskere innen biovitenskap i Europa.

Fra våren 2019 kan forespørsler om tilgang til fasilitetene sendes via www.epic-xs.eu.