Hjem
Institutt for biomedisin

Prøveforelesning og disputas: Tor-Arne Hegvik

Kandidaten vil forsvare avhandlingen “Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities”

Hovedinnhold

Prøveforelesning

Fredag 15. februar 2019, 10:15, Auditorium, Armauer Hansens Hus 

Oppgitt emne: “How to utilize genetically informative data for causal inference in non-experimental studies”

Disputas

Fredag 15. februar 2019, 12:15, Auditorium, Armauer Hansens hus

Avhandling:

“Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities”


1. opponent: førsteamanuensis Samuele Cortese, University of Southampton

2. opponent: professor Eivind Ystrøm, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Marte-Helene Bjørk, Universitetet i Bergen
 

Disputasen blir ledet av professor Stein Ove Døskeland.

Åpent for alle interesserte