Hjem
Institutt for biomedisin
Prisbelønnet poster

"Fast and furious" overraskelse ved NBS kontaktmøte 2019

Monica Hellesviks første konferanseinnlegg "NAA80 knockout celler: Fast and Furious?" vant posterpris ved å bruke effektiv kommunikasjon av vitenskapelige resultater.

Monica Hellesvik is awarded for best poster at the Norwegian Biochemical Society Meeting 2019
Overrasket førsteplass vinner av posterprisen, Monica Hellesvik, Masterstudent i NAT-gruppen.
Foto/ill.:
NAT group, UiB

Hovedinnhold

Forskningslaboratoriet for N-terminal acetylering (NAT) var godt representert på det årlige kontaktmøtet arrangert av Norsk Biokjemisk Selskap (NBS), som i år fant sted på Røros.

Monica Hellesvik, masterstudent i NAT-laboratoriet, ble overrasket da hennes plakat ble utnevnt til 1. plass i posterkonkurransen. Monicas poster inkluderte et utvalg av forskningsresultatene som er oppnådd så langt i mastergradsprosjektet.

Hun jobber med enzymet actin N-terminal acetyltransferase, NAA80, som nylig har blitt oppdaget av NAT-gruppen. Sammen med veileder Henriette Aksnes har hun funnet noen interessante fenotyper av NAA80 knockout celler, som Henriette tidligere har beskrevet som hypermotile. Monicas resultater peker på at disse cellene også interagerer med omgivelsene på en annen måte enn cellene med normal uttrykking av NAA80.

Med disse grunnleggende funnene vil gruppen nå gå videre og undersøke hvordan dette enzymet, eller rettere sagt mangelen på det, kan være involvert i kreft. Monica gav derfor plakaten den noe dristige tittelen "NAA80 knockout celler: Fast and Furious?". Posterkomitéen likte spesielt godt posterens elegante enkelhet og den effektive kommunikasjonen av denne interessante forskningen. Plakaten inneholdt også toppmoderne mikroskopi-bilder fra den nyeste konfokalen på mikroskopplattformen MIC med muligheter for spinning disk, SRRF og TIRF.

Monica er den første i NAT gruppen som bruker TIRF teknikk, noe som er spesielt nyttig i studier av aktin cytoskjelettet. Monica og Henriette planlegger å bygge disse resultatene videre til en forskningsartikkel og er takknemlige for de nyttige kommentarene de fikk på Røros.