Hjem
Institutt for biomedisin
Lunsjseminar

Early Stage Researcher Seminar - Kunwar Jung K C

Hovedinnhold

Kunwar er ph.d.-kandidat i biogjenkjenningsgruppen, med Aurora Martinez som veileder. Han har nylig publisert en artikkel som viser betydningen av co-chaperon DNAJC12 for nedbryting av enzymet fenlyalanhydroxylase, og hvordan ubiquitinering er involvert i denne interaksjonen.