Hjem
Institutt for biomedisin
Foredrag

Strategier for karriereutvikling

Et foredrag om hvordan utdanningsinstitusjoner kan tilrettelegge for god karierreutvikling i forskerutdanning.

Plakat Career Development Strategies
Foto/ill.:
Margarethe Bittins, Background: SOCIAL.CUT on unsplash

Hovedinnhold

Foredrag vil bli holdt på engelsk.

Vennligst les mer om innholdet og foredragsholderen på vår engelsk side.