Hjem
Institutt for biomedisin

Prøveforelesning og disputas: Arne Raasakka

Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The Characterization of Disordered Membrane-Binding Proteins of Myelin: A Biophysical Approach"

Hovedinnhold

Prøveforelesning

Fredag 12. april 2019, kl. 10.15, Auditorium 1, BB bygg, Jonas Lies vei 91 
Oppgitt emne: "Intrinsically Disordered Proteins

Disputas

Fredag 12. april 2019, kl. 12.15, Auditorium 1, BB bygg, Jonas Lies vei 91

Avhandlingen: “The Characterization of Disordered Membrane-Binding Proteins of Myelin: A Biophysical Approach"

1. opponent: Professor Bonnie Wallace, University of London
2. opponent: PhD Tomi T. Airenne, Åbo Akademi University
3. medlem av komiteen: Professor Marion Kusche-Gullberg, University of Bergen
Disputasen blir ledet av Boleslav Srebro

Åpent for alle interesserte.