Hjem
Institutt for biomedisin
Forskningsnyheter

Nevronale mekanismer bak Huntingtons sykdom

Pasienter med Huntingtons sykdom lider av kognitive og psykiatriske forstyrrelser, og senere også fra et ødeleggende tap av bevegelseskontroll. Forskere ved Institutt for biomedisin har identifisert noen av de molekylære hendelsene i nervecellene som bidrar til hjernesvikt.

AMPA-receptors in dendrite
Traces of the movement of neurotransmitter receptors in nerve cells. Scale bar: 5 micrometers.
Foto/ill.:
Hongyu Zhang, Daniel Choquet

Hovedinnhold

Dr. Hongyu ZHANG og hennes kolleger viser at diffusjon av nevrotransmitter-reseptorer på overflaten av celler er forstyrret i ulike gnagermodeller av Huntingtons sykdom. Forskerne bruker et høytoppløsende lysmikroskop for å spore nanopartikkler i levende nerveceller.

Funnene beskriver en mekanisme som ligger til grunn for svikt av hjernens lærings- og hukommelsesevne i Huntingtons sykdom, og fremhever diffusjon av nevrotransmitter-reseptorer som et lovende terapeutisk mål.

Resultatene er publisert i tidsskriftet Nature Communications, 15. oktober 2018.