Hjem
Institutt for biomedisin

Prøveforelesning og disputas: Maria Lie Lotsberg

Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The role of AXL and the tumor microenvironment in cancer cell plasticity and therapy responses"

Hovedinnhold

Prøveforelesning

Oppgitt emne: “Tumor immune microenvironment in prognosis and resistance to therapy”
Mondag 29. april 2019, kl. 10.15, Auditorium 1, BB bygg, Jonas Lies vei 91 

Disputas

Mondag 29. april 2019, kl. 12.15, Auditorium 1, BB bygg, Jonas Lies vei 91

Avhandlingen

“The role of AXL and the tumor microenvironment in cancer cell plasticity and therapy responses"

1. opponent: Professor Paola Nisticò, Regina Elena National Cencer Institute, Rome, Italy

2. opponent: Tor Erik Rusten, PhD, University of Oslo

3. medlem av komiteen: Professor Daniela Elena Costea, University of Bergen

Åpent for alle interesserte.