Hjem
Institutt for biomedisin

Midtveisevaluering - Pablo Beltrán Matas

Hovedinnhold

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle kandidater i forskerutdanning som får sin hovedveiledning ved Institutt for biomedisin. Evalueringen starter med at kandidaten gir en offentlig presentasjon. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Kandidat: Pablo Beltán Matas

Prosjekttittel: "Location and function of extrasynaptic glutamate receptors"

Veileder: Professor Meg Veruki (UiB), Professor Arvid Lundervold (UiB)