Hjem
Institutt for biomedisin

Midtveisevaluering - Fredrik Gullaksen Johannessen

Hovedinnhold

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle kandidater i forskerutdanning som får sin hovedveiledning ved Institutt for biomedisin. Evalueringen starter med at kandidaten gir en offentlig presentasjon. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Kandidat: Fredrik Gullaksen Johannessen

Prosjekttittel: "Mechanistic-based therapeutics to increase dopamine synthesis through interaction of tyrosine hydroxylase with nanocarriers and synaptic vesicles"

Veiledere: Professor Aurora Martinez (UiB), Marte Innselset Flydal, PhD (UiB), Svein Isungset Støve, PhD (UiB)