Hjem
Institutt for biomedisin

Midtveisevaluering - Illimar Rekand

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle kandidater i forskerutdanning som får sin hovedveiledning ved Institutt for biomedisin. Evalueringen starter med at kandidaten gir en offentlig presentasjon. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Kandidat: Illimar Hugo Rekand

Prosjekttittel: "Drug discovery for antibiotics with a new mechanism of action"

Veiledere: Professor Ruth Brenk (UiB), Bengt Erik Haug (UiB)