Hjem
Institutt for biomedisin
Teknologi

Cellespionasje i NAT-cellelaben

NAT-gruppen er den første forskningsgruppen i Norge som har installert et HoloMonitor-system for 3D mikroskopi av levende celler. Dette nye instrumentet lar oss spionere på cellene på en skånsom måte.

Master student med laptop
HoloMonitor-pioner Tobias B. Beigl analyserer data i den medfølgende programvaren. Tobias bruker instrumentet til sitt mastergradsprosjekt og samler data for en forskningsartikkel sammen med veileder Henriette Aksnes.
Foto/ill.:
Monica Hellesvik

Hovedinnhold

Forsker Henriette Aksnes og masterstudent Tobias B. Beigl er pionerer som utforsker mulighetene for det nye bildesystemet for deres forskning om N-terminal acetylering i NAT-labben.

HoloMonitoren lager holografiske bilder. Disse er forskjellige fra vanlige fasekontrastbilder ved at mikroskopet måler overflaten av celler og lager et hologram. Disse bildene har derfor tredimensjonal informasjon om cellestrukturen, som gir verdifulle forskningsdata. 3D-aspektet visualiseres ved bruk av fargekoding.

- De fargerike 3D-bildene og videoene av levende celler er ikke bare vakre å se på, sier Tobias. Ved å analysere bildene kan vi kvantifisere ulike parametere som cellestørrelse, fasong eller migrasjon.

Tobias bruker for øyeblikket HoloMonitor til sitt mastergradsprosjekt hvor han vil demonstrere noen grunnleggende forskjeller mellom to ellers svært liknende celletyper. 

- HoloMonitor er et veldig fint supplement til de andre mikroskopene, som Leica SP8 STED og Dragonfly spinning disken på Molecular Imaging Center MIC, som vi heller bruker for høyoppløselig bildetaking av fikserte celler, sier Tobias.

Overvåking av levende celler i dyrkingsskåler avslører viktige egenskaper ved cellens oppførsel og struktur. Analyse av cellevekst, -deling eller -bevegelse er bare noen få eksempler på mulige bruksområder som enkelt kan evalueres med en programvare utviklet spesielt for HoloMonitor-systemet.

De første dataene som er oppnådd med HoloMonitor, har allerede blitt publisert. Henriette sporet da enkeltceller for å vise at fravær av NAA80 får celler til å ha økt bevegelsesevne og migrerer med høyere hastighet. Du kan lese hele forskningsartikkelen her og se en video av cellenes bevegelser: 

HAP1 CTRL vs NAA80 KO2 HoloMonitor M4

Produsent:
Henriette Aksnes

I disse dager kjører HoloMonitor med cellekulturprøver utarbeidet av masterstudent Monica Hellesvik. Monica tar NAA80-migrasjonsfenotypen inn i et kreftperspektiv. Hun undersøker om disse cellene også har økt invasiv eller metastatisk kapasitet.