Hjem
Institutt for biomedisin

Prøveforelesning og disputas: Kjersti Tefre Davidsen

Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The Receptor Tyrosine Kinase Axl in Tumour Phenotyptic Plasticity and Acquired Resistance to Cancer Targeted- and Immunotherapy"

Hovedinnhold

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Immunotherapy of cancer stem cells: a perfect match?"
Fredag 21. juni 2019, kl. 9.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91 

Disputas

Fredag 21. juni 2019, kl. 11.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91 

Avhandlingens tittel

“The Receptor Tyrosine Kinase Axl in Tumour Phenotyptic Plasticity and Acquired Resistance to Cancer Targeted- and Immunotherapy"

1. opponent: Dr David Pinato, Imperial College London, UK
2. opponent: Dr Richard Clarkson, Cardiff University, Wales, UK
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Elisabeth Wik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Päivi Kettunen

Åpen for alle!