Hjem
Institutt for biomedisin
Pris

Årets publikasjon 2018

To PNAS-artikkler fra Arnesen laboratoriet er kåret til årets beste publikasjon ved Det medisinske fakultet. Prisen blir delt ut ved fakultetets dag den 13. juni 2019.

To forskningsartikkler stemplet med Best paper 2018
Foto/ill.:
Margarethe Bittins

Hovedinnhold

Forskningsgruppen ledet av Thomas Arnesen har publisert to “back-to-back” artikler i april-utgaven av tidskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences USA (Impact factor 9,5). Disse artiklene former en sammenhengende historie.

Artiklene beskriver hvordan forskerne avdekket NAA80 som det spesifikke enzymet som er ansvarlig for N-terminal acetylering av aktin. Dette er et enzym som vitenskapsverden har letet etter siden 80-tallet, og det er først nå at både enzymet og dens funksjon har blitt oppdaget. Forskerne fant at denne modifikasjonen er avgjørende for struktur av cytoskjelettet og cellebevegelse. De løste også strukturen til NAA80 og utviklet kraftige og selektive NAA80-hemmere. Dette er et godt utgangspunkt for utviklingen av småmolekylære legemidler.
Artiklene har løst en gåte i molekylærbiologi og har initiert forsøk i flere laboratorier som undersøker om funnet kan ha betydning for kreftmetastasering eller legemidelutvikling. Tidlige, upubliserte data, tyder på at det nydefinerte enzymet påvirker invasjonsevne av kreftceller.

Vi har også tidligere skrevet et popylærvitenskapelig sammendrag om funnene her: Setter brems på cellebevegelighet

Her er artiklene:

Artiklene ble fremhevet på tittelblad og omtalt i en kommentar:
Peter A. Rubenstein og Kuo-kuang Wen (2018) NATure of actin amino-terminal acetylation Proc Natl Acad Sci USA 115 (17) 4314-4316.