Hjem
Institutt for biomedisin
Årets underviser

Undervisningspris til Arvid Lundervold

Arvid Lundervold fra Institutt for biomedisin er tildelt undervisningsprisen ved Det medisinske fakultet.

Lærer som peker mot tavlen
Foto/ill.:
Paul Erik Lillholm

Hovedinnhold

Lundervold underviser et bredt utvalg av fakultetets studenter: 

Han har emneansvar og tar hoveddelen av undervisningen i emnet BMED360: In vivo avbilding og fysiologisk modellering som holdes for masterstudenter ved Det medisinske fakultet. Emnet tilbys også studenter på Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.  

Han underviser medisinstudenter i emnet MED3 i temaene “motoriske systemer” og “det autonome nervesystemet” i nevrobiologi, og har også utviklet et elektivt emne ELMED219: Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin. Dette emnet gikk første gang våren 2019 og fikk mye oppmerksomhet for sitt fremtidsrettede innhold. Undervisningen er et samarbeid mellom UiB og Høyskolen på Vestlandet og tilbys studenter fra begge læresteder. 

Som underviser får Arvid Lundervold svært gode tilbakemeldinger fra studentene. Han beskrives som en svært engasjert og positiv foreleser med god formidlingsevne. 

I tillegg til tradisjonelle forelesninger, som i seg selv får svært gode tilbakemeldinger, bruker Lundervold aktivt team-basert læring (TBL) som undervisningsform. Han har god klinisk kompetanse som kommer studentene til gode i praktiske øvelser i nerve- og muskelfysiologi.  

Både i BMED360 og i det nye ELMED 219 brukes det e-læringsmoduler for å introdusere studentene til materiale som er tilgjengelig før, under og etter kursstart. Gruppebasert undervisning, og diskusjon og oppfølging underveis gjør emnene interaktive og oppdaterte for studentene. 

Institutt for biomedisin gratulerer Arvid Lundervold med prisen.