Hjem
Institutt for biomedisin

Prøveforelesning og disputas: Andrea Gras Navarro

Kandidaten vil holde prøveforelesning og forsvare doktorgradsavhandlingen med tittel: “Towards Natural Killer cellular Immunotherapy for glioblastoma. KIR-HLA ligand interaction and proteasome inhibitors to potentiate efficacy"

Innhold

Prøveforelesning

Oppgitt emne: to be announced
Fredag, 30. august 2019, stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus 

Disputas

Fredag, 30. august 2019, stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus 

Avhandling

“Towards Natural Killer cellular Immunotherapy for glioblastoma. KIR-HLA ligand interaction and proteasome inhibitors to potentiate efficacy"

Første opponent: PhD Martin Villalba, CHU Montpellier Hôpital Saint-Eloi, France

Andre opponent: PhD Gro Gausdal, BerGenBio, Norway

Komitéleder: Førsteamanuensis Tine Veronica Karlsen, University of Bergen

Custos: Professor emeritus Boleslav Srebro

Velkommen!