Hjem
Institutt for biomedisin
Disputas

Disputas: Synnøve Nymark Aasen

Kandidaten vil forsvare doktorgradsavhandlingen med tittelen: “Treatment strategies for experimental melanoma brain metastases"

Prøveforelesning

Oppgitt emne: “Tumor cell plasticity and stromal interactions in brain metastases and their implications for therapy”
Fredag, 13. september, 10:30, Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91 

Disputas

Avhandling: “Treatment strategies for experimental melanoma brain metastases"
Fredag, 13. september, 12:30, Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91

Første opponent: PhD Manuel Valiente, Spanish National Cancer Research Center, Spania
Andre opponent: PhD Lina Prasmicaite, Oslo Universitetssykehus
Komitéleder: Førsteamanuensis Nils Halberg, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte!