Hjem
Institutt for biomedisin

Prøveforelesning og disputas: Synnøve Nymark Aasen

Kandidaten vil holde prøveforelesning og forsvare doktorgradsavhandlingen med tittelen: “Treatment strategies for experimental melanoma brain metastases"

Innhold

Prøveforelesning

Oppgitt emne: to be announced
Fredag, 13. september, Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91 

Disputation

Fredag, 13. september, Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91

Thesis

“Treatment strategies for experimental melanoma brain metastases"

Første opponent: PhD Manuel Valiente, Spanish National Cancer Research Center, Spain

Andre opponent: PhD Lina Prasmicaite, Oslo University Hospital

Komitéleder: Professor Nils Halberg, University of Bergen

The public is invited!