Hjem
Institutt for biomedisin
Disputas

Disputas: Pouda Panahandeh

Kandidaten vil holde prøveforelesning og forsvare doktorgradsavhandlingen med tittel: “Discovery and targeting of the celluar functions of PAQR4 in breast cancer"

Prøveforelesning

Oppgitt emne: “Identifying Intrinsic and Regulatory Properties of Integral Membrane Proteins”
Fredag 20 september, 10:30, Auditorium 2, BBB, Jonas Lies vei 91 

Disputas

Avhandling: “Discovery and targeting of the celluar functions of PAQR4 in breast cancer"
Tid og sted: Fredag 20 september, 12:30, Auditorium 2, BBB, Jonas Lies vei 91

Første opponent: PhD Thomas Wilkie, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA
Andre opponent: Professor Trond Vidar Hansen, Universitetet i Oslo
Komitéleder: Professor Linda Stuhr, Universitetet i Bergen
Custos: Professor emeritus Stein Ove Døskeland

Åpent for alle interesserte!