Hjem
Institutt for biomedisin
Prøveforelesning

Identifying Intrinsic and Regulatory Properties of Integral Membrane Proteins

Kandidat Pouda Panahandeh holder prøveforelesning for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Prøveforelesningen er en del av doktorgradsprøven ved Universitetet i Bergen. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å formidle kunnskap i en forelesningssituasjon.

Emnet er av interesse både for studenter og ansatte ved universitet og sykehus.