Hjem
Institutt for biomedisin

Midtveisevaluering - Moses Musiime

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle kandidater i forskerutdanning som får sin hovedveiledning ved Institutt for biomedisin. Evalueringen starter med at kandidaten gir en offentlig presentasjon. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Kandidat:: Moses Musiime

Prosjekttittel:  "Molecular studies of integrin alpha11"

Veileder:  Donald Gullberg (UiB), Daniela Costea (UiB)