Hjem
Institutt for biomedisin
Disputas

Disputas: Line Pedersen

Kandidaten vil holde prøveforelesning og forsvare doktorgradsavhandlingen med tittel: “Metabolic reprogramming and adaptations in malignancies. A study of breast and pancreatic cancer"

Hovedinnhold

Første opponent: PhD Srinivas Malladi, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA
Andre opponent: PhD Ivonne Regel, Munich University Hospital, Germany
Komitéleder: Professor Frits Thorsen, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte!