Hjem
Institutt for biomedisin
Prøveforelesning

The biology of TGFbeta – its role in ECM regulation and fibrosis

Kandidat Jahedul Alam holder prøveforelesning for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.

Prøveforelesningen er en del av doktorgradsprøven ved Universitetet i Bergen. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å formidle kunnskap i en forelesningssituasjon.

Emnet er av interesse både for studenter og ansatte ved universitet og sykehus.