Hjem
Institutt for biomedisin
Disputas

Disputas: Berit Skretting Solberg

Kandidaten vil forsvare doktorgradsavhandlingen med tittelen: “Attention-deficit/hyperactivity disorder - sex differences in psychiatric comorbidity and transgenerational recurrence risks. A population-based study using Norwegian registry data".

Første opponent: Professor em. Christina Hultman, Karolinska institutt, Sverige
Andre opponent: Professor Samuel Cortese, University of Southampton, UK
Komitéleder: PhD Inger Haukenes, University of Bergen
Åpen for alle interesserte!