Hjem
Institutt for biomedisin
Disputas

Disputas: Tore Reikvam

Kandidaten vil forsvare doktorgradsavhandlingen med tittelen: “Study of the role of skin lymphatics in electrolyte and blood pressure regulation”

1. opponent: Professor Christian Aalkjær, Aarhus universitet, Danmark

2. opponent: Professor Per Ole Iversen, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen: Forsker Agnete Engelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stein Ove Døskeland

Åpen for alle interesserte!