Hjem
Institutt for biomedisin

Midway evaluation - Nina McTiernan

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle kandidater i forskerutdanning som får sin hovedveiledning ved Institutt for biomedisin. Evalueringen starter med at kandidaten gir en offentlig presentasjon. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Kandidat: Nina McTiernan

Prosjekttittel: "The role of acetyltransferanse NAA10 in human disease"

Veileder: Thomas Arnesen (UiB), Rasmus Moen Ree (UiB)